Notícies

30/07/2020 - 20:10
El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona
30/07/2020 - 19:56
Nova aposta per un repartiment més transparent, just, equitatiu i objectiu dels recursos destinats als governs locals. 260 milions d'euros per a les inversions d'Ajuntaments, Consells Comarcals i EMD.
22/07/2020 - 09:15
La Diputació de Barcelona fa accessibles les dades i en facilita la reutilització des del seu espai dadesobertes.diba.cat, en formats digitals, estandarditzats i interoperables.
08/06/2020 - 07:53
La Diputació de Barcelona crea un espai específic COVID-19 al Portal de Transparència per facilitar l’accés únic i una visió de conjunt de tota la informació relacionada amb la resposta a la crisi sanitària.
22/05/2020 - 09:49
Es publiquen al Portal de Transparència les conclusions del procés d’anàlisi i millora dels instruments de cooperació local realitzat entre el mes de novembre de 2019 i maig de 2020. Un procés participatiu que ha implicat al món local i als professionals de la Diputació.
22/04/2020 - 10:20
Aquest any toca quedar-se a casa, però amb propostes culturals a l’abast i per a tothom. La Diputació de Barcelona vetlla per fer arribar a tota la ciutadania una oferta cultural que suavitzi el confinament a casa de grans, joves i infants. Aquest any, matem el drac entre tots.
02/04/2020 - 09:45
Aquesta distinció a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, que s'ha obtingut amb el 100% dels indicadors positius, suposa un reconeixement a les bones pràctiques paleses al Portal de transparència i al web de la Diputació de Barcelona.
17/03/2020 - 16:22
La Diputació de Barcelona continua adoptant els protocols necessaris per fer front a la pandèmia del COVID-19, en compliment de les mesures dictades per les autoritats competents en matèria de salut pública. Consulteu les mesures de la Diputació de Barcelona.
17/02/2020 - 14:50
Les sol·licituds d'accés a la informació són les peticions dels ciutadans per obtenir informació pública segons Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Pot presentar la seva sol·licitud qualsevol ciutadà major de setze anys de forma gratuïta.
24/10/2019 - 14:10
La Diputació de Barcelona té 51 diputats, regidors municipals, representants de tota la demarcació provincial de Barcelona. Els resultats de les eleccions municipals configuren la composició del Ple de la Diputació.