Notícies

20/06/2016 - 12:30
El Pla de mandat vol fomentar un estil de govern basat en el compromís personal, transparent, honest i ètic de tots els electes i tècnics de la corporació.
01/06/2016 - 14:49
L’objectiu d’aquest informe respon a la voluntat d'avançar cap a una administració més propera a la ciutadania, que exigeix una política de transparència i respecte a la lliure concurrència i a la igualtat d’oportunitats en la contractació pública, més eficient gràcies a l'ús dels mitjans electrònics.
13/05/2016 - 11:15
Amb l'objectiu de fer més transparent i accessible la informació sobre els fons públics que gestionem, la Direcció de Serveis de Formació ha lliurat per segon any consecutiu a tots els ens locals adherits al Pla agrupat un informe de gestió personalitzat sobre l'execució de la formació durant el 2015.
13/05/2016 - 10:55
Portal de transparència de l'Organisme de Gestió Tributària: l’eina per a rendir comptes de la seva actuació amb la ferma voluntat d'obrir-se a la ciutadania.
03/05/2016 - 10:10
La Junta de Govern ha aprovat per unanimitat aquest protocol, l'objecte del qual és identificar les responsabilitats en el manteniment dels continguts informatius del Portal i assignar els perfils de gestió de l’aplicació. El Portal garanteix la transparència màxima de la institució.
30/03/2016 - 12:29
La Diputació de Barcelona ha assumit uns compromisos de qualitat generals vinculats al Catàleg de serveis com a eina de gestió, i prop de 300 compromisos de qualitat vinculats directament a cadascun dels recursos que en ells s'ofereixen als ens locals de la demarcació.
08/03/2016 - 11:00
La GAIP és l’òrgan independent de garantia davant el qual qualsevol persona pot reclamar el seu dret d'accés a la informació pública si una administració de Catalunya, o qualsevol ens dependent, no li facilita la informació que ha sol·licitat. En aquest sentit, ja ha dictat diverses resolucions.
18/02/2016 - 09:57
L'1 de gener de 2016 es va posar en marxa la plataforma electrònica de publicitat activa que permet a la ciutadania accedir a tota la informació disponible de les administracions i les entitats catalanes, entre les quals hi ha la Diputació de Barcelona.
09/10/2015 - 13:47
Des de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya ja és possible accedir a la informació de la contractació pública de la Diputació de Barcelona.