Notícies

25/09/2019 - 15:17
El 26 de setembre, l’Escola d'Administració Pública de Catalunya organitza una taula rodona que té com a objectiu donar a conèixer l'estat de la qüestió sobre l'exercici d'aquest dret, i aportar les visions de les administracions i la societat civil. 
11/12/2017 - 09:31
Consulta les licitacions promogudes per la Diputació de Barcelona i pels organismes autònoms que en depenen.
27/11/2017 - 08:26
Pots consultar els convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits per la Diputació de Barcelona amb altres institucions públiques i privades.
20/11/2017 - 08:29
La Diputació de Barcelona dóna suport econòmic als ens locals de la demarcació, i a les persones i entitats del seu àmbit territorial per a impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans. Podeu consultar els imports concedits en el present exercici i els justificats en anys anteriors.
13/11/2017 - 09:01
La Diputació de Barcelona aposta per la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat. Alguns d'aquests sistemes de gestió han estat certificats i han obtingut distintius de qualitat.
06/11/2017 - 11:46
La Diputació de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania la informació relativa a la seva gestió econòmica i pressupostària des de 2010. En són públics els pressupostos, tant des del vessant de la planificació com des de l’execució, els comptes anuals i els informes de fiscalització.
30/10/2017 - 12:29
Consulta l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona.
11/10/2017 - 09:13
El Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional és una declaració ferma del compromís de la Diputació com a institució amb l’ètica pública i la transparència que, entre tots, s’ha de traslladar a la pràctica del treball diari. El coneixes? Et convidem a veure el vídeo de presentació.
28/09/2017 - 13:43
El Portal de la Transparència de la Diputació de Barcelona és l’instrument de difusió de la informació resultant de l’activitat de la corporació i de les relacions de cooperació i col·laboració amb d’altres administracions públiques. Te l’expliquem! Visualitza el vídeo.
20/09/2017 - 13:59
Les obligacions sobre transparència, accés a la informació i bon govern són d’aplicació des de fa un parell d’anys però no tothom sap quines són i com s’apliquen a la Diputació de Barcelona. Ara pots conèixer-les! Visualitza el vídeo explicatiu.