Notícies

13/11/2017 - 09:01
La Diputació de Barcelona aposta per la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat. Alguns d'aquests sistemes de gestió han estat certificats i han obtingut distintius de qualitat.
06/11/2017 - 11:46
La Diputació de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania la informació relativa a la seva gestió econòmica i pressupostària des de 2010. En són públics els pressupostos, tant des del vessant de la planificació com des de l’execució, els comptes anuals i els informes de fiscalització.
30/10/2017 - 12:29
Consulta l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona.
11/10/2017 - 09:13
El Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional és una declaració ferma del compromís de la Diputació com a institució amb l’ètica pública i la transparència que, entre tots, s’ha de traslladar a la pràctica del treball diari. El coneixes? Et convidem a veure el vídeo de presentació.
28/09/2017 - 13:43
El Portal de la Transparència de la Diputació de Barcelona és l’instrument de difusió de la informació resultant de l’activitat de la corporació i de les relacions de cooperació i col·laboració amb d’altres administracions públiques. Te l’expliquem! Visualitza el vídeo.
20/09/2017 - 13:59
Les obligacions sobre transparència, accés a la informació i bon govern són d’aplicació des de fa un parell d’anys però no tothom sap quines són i com s’apliquen a la Diputació de Barcelona. Ara pots conèixer-les! Visualitza el vídeo explicatiu.
18/09/2017 - 08:55
Transparència en l'agenda dels càrrecs electes
05/09/2017 - 12:04
Plans i programes vigents anuals o plurianuals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com també els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
28/08/2017 - 11:33
Transparència en les sessions plenàries celebrades durant el mandat 2015-2019.
10/07/2017 - 09:21
En compliment de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, el Patronat d’Apostes, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, publica el seu Portal de transparència. Consulta’l !