Notícies

18/09/2017 - 08:55
Transparència en l'agenda dels càrrecs electes
05/09/2017 - 12:04
Plans i programes vigents anuals o plurianuals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com també els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
28/08/2017 - 11:33
Transparència en les sessions plenàries celebrades durant el mandat 2015-2019.
10/07/2017 - 09:21
En compliment de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, el Patronat d’Apostes, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, publica el seu Portal de transparència. Consulta’l !
03/07/2017 - 09:18
El Pressupost de la Diputació de Barcelona té un marcat caràcter social que posa èmfasi en les polítiques de suport a la ciutadania i en el foment de l’ocupació.
19/06/2017 - 09:22
La Diputació de Barcelona ofereix un espai per a accedir a les convocatòries de processos selectius relatius a oposicions (PAMO), interinatges, borses de treball o canvis de categoria. Tota la informació relativa a les ofertes i convocatòries es pot consultar aquí.
12/06/2017 - 08:36
S’han publicat els llistats corresponents al primer trimestre de l’any 2017. Hi contenen les dades més rellevants de les diferents contractacions adjudicades, contractes formalitzats, contractes menors i adjudicacions derivades d'acords marc.
29/05/2017 - 09:20
En compliment de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l’Institut de Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, publica el seu Portal de transparència. Consulta’l!
25/05/2017 - 08:42
En el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, s'han registrat 887 acords amb els municipis que impliquen un compromís de finançament per part de la Diputació de Barcelona de més de 234 M€ que es destinaran a infraestructures i equipaments locals.
16/05/2017 - 10:04
La Presidència, les cinc vicepresidències, la Junta de Govern i el Ple, els òrgans necessaris per al bon govern i el correcte funcionament de la Diputació de Barcelona, juntament amb els òrgans complementaris determinats pel Reglament orgànic corporatiu.