Notícies

03/07/2017 - 09:18
El Pressupost de la Diputació de Barcelona té un marcat caràcter social que posa èmfasi en les polítiques de suport a la ciutadania i en el foment de l’ocupació.
19/06/2017 - 09:22
La Diputació de Barcelona ofereix un espai per a accedir a les convocatòries de processos selectius relatius a oposicions (PAMO), interinatges, borses de treball o canvis de categoria. Tota la informació relativa a les ofertes i convocatòries es pot consultar aquí.
12/06/2017 - 08:36
S’han publicat els llistats corresponents al primer trimestre de l’any 2017. Hi contenen les dades més rellevants de les diferents contractacions adjudicades, contractes formalitzats, contractes menors i adjudicacions derivades d'acords marc.
29/05/2017 - 09:20
En compliment de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l’Institut de Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, publica el seu Portal de transparència. Consulta’l!
25/05/2017 - 08:42
En el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, s'han registrat 887 acords amb els municipis que impliquen un compromís de finançament per part de la Diputació de Barcelona de més de 234 M€ que es destinaran a infraestructures i equipaments locals.
16/05/2017 - 10:04
La Presidència, les cinc vicepresidències, la Junta de Govern i el Ple, els òrgans necessaris per al bon govern i el correcte funcionament de la Diputació de Barcelona, juntament amb els òrgans complementaris determinats pel Reglament orgànic corporatiu.
24/04/2017 - 13:42
Per atorgar el Segell Infoparticipa a la Diputació s'ha analitzat la transparència de la institució a l'hora de donar a conèixer qui són els representants polítics, com es gestionen els recursos col·lectius i els econòmics; entre altres elements.
18/04/2017 - 10:14
La Diputació de Barcelona ha participat en el grup de treball que ha elaborat el model, que es presentarà en una jornada dirigida a alcaldes, regidors i personal directiu de l’Administració local de Catalunya el proper 3 de maig a l’Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya.
03/04/2017 - 12:21
S’han publicat les llistes corresponents al quart trimestre de l’any 2016. Hi contenen les dades més rellevants de les diferents contractacions adjudicades, contractes formalitzats, contractes menors i adjudicacions derivades d'acords marc.
21/03/2017 - 09:21
En compliment de l’article 11.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, la Diputació de Barcelona fa publicitat activa de les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni, posant a disposició de la ciutadania la informació relativa als béns immobles de domini públic i patrimonial, i els béns mobles amb valor especial.