Notícies

08/11/2016 - 12:58
Consulta l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona.
24/10/2016 - 09:02
El Pla Xarxa de Governs Locals és l’instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació locals de la Diputació de Barcelona.
09/09/2016 - 10:38
Plans i programes vigents anuals o plurianuals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com també els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
04/07/2016 - 09:49
Transparència en l'agenda dels càrrecs electes
04/07/2016 - 09:47
Transparència en les sessions plenàries celebrades durant el mandat 2015-2019.
20/06/2016 - 12:38
Aquesta jornada s'emmarca dins dels objectius del Pla d'actuació de mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, per a consolidar una administració transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania.
20/06/2016 - 12:30
El Pla de mandat vol fomentar un estil de govern basat en el compromís personal, transparent, honest i ètic de tots els electes i tècnics de la corporació.
01/06/2016 - 14:49
L’objectiu d’aquest informe respon a la voluntat d'avançar cap a una administració més propera a la ciutadania, que exigeix una política de transparència i respecte a la lliure concurrència i a la igualtat d’oportunitats en la contractació pública, més eficient gràcies a l'ús dels mitjans electrònics.
13/05/2016 - 11:15
Amb l'objectiu de fer més transparent i accessible la informació sobre els fons públics que gestionem, la Direcció de Serveis de Formació ha lliurat per segon any consecutiu a tots els ens locals adherits al Pla agrupat un informe de gestió personalitzat sobre l'execució de la formació durant el 2015.
13/05/2016 - 10:55
Portal de transparència de l'Organisme de Gestió Tributària: l’eina per a rendir comptes de la seva actuació amb la ferma voluntat d'obrir-se a la ciutadania.