Avaluacions de polítiques públiques

Darrera actualització: 29/1/2020 12:32 h.
Una avaluació permet saber per què una actuació funciona segons allò previst o no. Mitjançant una avaluació rigorosa basada en evidències es pot saber quins elements han estat un èxit i quins han fracassat; per tant, es poden prendre millors decisions en el futur.