Notícies

19/06/2023 - 09:14
Aquest Sistema és l’instrument d’integritat que dona compliment a la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i assegura una comunicació segura, confidencial i anònima de possibles infraccions.
22/03/2023 - 11:32
L’avaluació del PGI realitzada per Ivàlua contribueix a la millora d’aquest instrument de cooperació tan rellevant.
21/03/2023 - 14:19
S'ha assolit el 100% dels indicadors positius en l'avaluació.
17/03/2023 - 08:38
Vídeo resum de les actuacions de suport destinades als ens locals en el marc de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i els seus instruments.
24/02/2023 - 12:52
La Diputació de Barcelona aprova l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau 2023
24/02/2022 - 14:02
La Diputació de Barcelona ha reafirmat, mitjançant una declaració institucional aprovada per unanimitat pel Ple, el seu compromís amb les normes jurídiques, ètiques i morals i ha aprovat el seu Sistema d’Integritat Institucional i Pla de Mesures Antifrau.
24/01/2022 - 12:43
Consulteu la plataforma de rendició de comptes i seguiment de les actuacions del Programa general d'inversions.
28/09/2021 - 11:47
Aquest 2021 s'ha realitzat la 2a edició de l'enquesta de transparència, accés a la informació pública, bon govern, dades obertes i administració electrònica. Hi han participat 247 ens locals de la demarcació. Amb motiu de la Jornada Reptes per a un nou model de transparència es publica una infografia amb dades parcials i en breu es podrà consultar l'informe final sobre l'enquesta.