Notícies

22/03/2019 - 08:50
Aquesta distinció a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, que s'ha obtingut amb el 98% dels indicadors positius, suposa un reconeixement a les bones pràctiques paleses al Portal de transparència i al web de la Diputació de Barcelona.
27/04/2018 - 09:01
Aquesta distinció a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, que s'ha obtingut amb el 96% dels indicadors positius, suposa un reconeixement a les bones pràctiques paleses al Portal de transparència i al web de la Diputació de Barcelona.
11/12/2017 - 09:31
Consulta les licitacions promogudes per la Diputació de Barcelona i pels organismes autònoms que en depenen.
27/11/2017 - 08:26
Pots consultar els convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits per la Diputació de Barcelona amb altres institucions públiques i privades.
20/11/2017 - 08:29
La Diputació de Barcelona dóna suport econòmic als ens locals de la demarcació, i a les persones i entitats del seu àmbit territorial per a impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans. Podeu consultar els imports concedits en el present exercici i els justificats en anys anteriors.
13/11/2017 - 09:01
La Diputació de Barcelona aposta per la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat. Alguns d'aquests sistemes de gestió han estat certificats i han obtingut distintius de qualitat.
06/11/2017 - 11:46
La Diputació de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania la informació relativa a la seva gestió econòmica i pressupostària des de 2010. En són públics els pressupostos, tant des del vessant de la planificació com des de l’execució, els comptes anuals i els informes de fiscalització.
30/10/2017 - 12:29
Consulta l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona.
23/10/2017 - 11:20
La Diputació de Barcelona té 51 diputats, regidors municipals, representants de tota la demarcació provincial de Barcelona. Els resultats de les eleccions municipals del 25 de maig de 2015 configuren l'actual composició del Ple de la Diputació, que es va constituir el 15 de juliol de 2015.
11/10/2017 - 09:13
El Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional és una declaració ferma del compromís de la Diputació com a institució amb l’ètica pública i la transparència que, entre tots, s’ha de traslladar a la pràctica del treball diari. El coneixes? Et convidem a veure el vídeo de presentació.