Notícies

09/07/2021 - 12:02
L'enquesta sobre percepció ciutadana del municipi, els serveis i l'administració dels ajuntaments de la província de Barcelona. Projecte pioner amb la realització de 34.000 enquestes a la ciutadania de 310 municipis de la província de Barcelona.
19/05/2021 - 16:51
Descobreix que publica a l'agenda dels alts càrrecs la Diputació de Barcelona i què és un grup d'interès a través d'una infografia.
16/04/2021 - 12:20
Aquesta formació està emmarcada en el projecte d’extensió dels instruments i eines d’eAdministració corporatives als ens del sector públic de la Diputació de Barcelona.
09/03/2021 - 12:23
El dia 3 de març va entrar en vigor aquest Decret que té per objecte el desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
29/01/2021 - 09:31
Posem en marxa un nou Catàleg amb una oferta planificada per al període 2021-2023 de 362 recursos de suport als governs locals i una dotació de 95,4 M€ per a l’any 2021.
11/12/2020 - 13:43
Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals les administracions informen sobre les característiques dels serveis públics que ofereixen i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.
06/11/2020 - 12:47
Consulta el calendari amb els actes i reunions en què participen la Presidenta, els diputats i diputades i el personal directiu de la Diputació